Untitled 20

Diri, habiskan dukamu malam ini.
Carikan bahagiamu di embun pagi.